top of page
1.jpg
6.jpg
3.jpg
4.jpg
2.jpg
5.jpg

Breton Cassette proud proud proud announces release # 010

Rođu Govkkit Glenner i Vier

by Elina Waage Mikalsen

 

Rođu Govkkit/Glenner i Vier is built on field recordings and voice, exploring our relations with our world and the world of the underjordiske - how nature opens her secrets and forgotten places, if we just listen.Rođu Govkkit/Glenner i Vier is Elinas solodebut and also her first cassette for Breton Cassette.

Elina Waage Mikalsen is a multidisciplinary artist and musician from Tromsø, Sápmi/Norway. She is currently based in Oslo, Norway, working within the fields of sound, video, performance, installation and text-based mediums. Her core source of material is the body, in its physical, remembering, sounding and acting capacity. She explores the woman’s body in particular, most notably in her sound work, where the possibilities and limitations of the female voice are explored in a physical, historical and gendered context. Based on this investigation, she explores the frictions and connections between the female body and the female voice, which are so often separated. Elina Waage Mikalsen’s artistic work often draws inspiration from her dual background as Sámi and Norwegian.

 

Field recordings and composition by Elina Waage Mikalsen

Mastered by Adam Badì Donoval

Artwork Elina Waage Mikalsen

 

Released July 27 th, 2020

//////////////

Breton Cassette vil med stolthet annonsere utgivelse # 010

Rođu Govkkit Glenner i Vier

av Elina Waage Mikalsen

Rođu Govkkit/Glenner i Vier er Elina Waage Mikalsens første soloutgivelse. I lydverket hennes kombinerer hun "field recordings" med vokal for å utforske menneskets relasjon til verden og til det underjordiske, hvordan naturen evner å åpne seg for oss, om vi bare hører etter.

 

Elina Waage Mikalsen er en kunstner og musiker fra Tromsø, for tiden bosatt i Oslo. 

Elina Waage Mikalsens kunstneriske arbeid tar ofte utgangspunkt i at hun har både norsk og samisk tilhørighet. Møtet mellom det norske og samiske i hennes egen familie blir et bilde på maktrelasjonene i samfunnsstrukturene. Det blir i hennes arbeider en plattform å snakke ut fra, og et sted å utforske identitetsproblematikk i en større sammenheng, og utenforskap i strukturene vi alle er en del av.

Hun arbeider med lyd, video, performance, installasjon og tekst og har de siste årene hatt kroppen som utgangspunkt for materiale, den fysiske kroppen, den erfarings bærende kroppen, kvinnekroppen, lyden av kroppen, den handlende kroppen. 

I det lydlige arbeidet har hun jobbet mye med å utforske stemmens muligheter og begrensninger. I dette ligger ikke bare de fysiske forholdene, men hvordan stemmen, og da spesifikt kvinnestemmen, leses i en kjønnshistorisk og kontemporær kontekst. Hennes arbeid har fokusert på å bruke stemmen som en del av den kroppslige erfaringen, all den tid kvinnestemmen og kvinnekroppen ofte blir separert. Å la stemmen ta plass, være kroppslig og nærværende.

  • Soundcloud Social Ikon
  • Bandcamp Sosial Ikon
bottom of page