top of page
IMG_6109.JPG

Breton Cassette is proud to present release # 002

 

2012 - 2015 by Erik Mowinckel

 

The tracks from 2012-2015 are, as the title indicates, made in an early period of his music production. In this release we can hear playful compositions that act almost like small tastings or mood reports. The songs represent a period for him where exploration and experimentation were high and the technical was secondary.

 

Erik Mowinckel is a photographer and musician.

 

His themes in photography include abstraction, mystery and minimalism. His motifs are often centered and with a simplified background, sometimes seen from such a short distance that they become unrecognizable. Some motifs are repeated, including birds, buildings and textiles, but the essence does not necessarily lie in what is photographed, but rather the character and importance of the motifs when they are photographed.

As a musician, he is concerned with how sound can relate to different states and emotions we can experience as human beings, as well as how sound and music can affect us and color the environment we hear music in. He works with soundscapes where melody and development are central, but also within more rhythm-based genres where he draws inspiration from various branches within electronic music.

 

Thank you Erik!

-Pernille 

Mixed by Erik Mowinckel

Mastered by Adam Badí Donoval

Released January 28, 2020

 

///////////

Sporene på 2012-2015 er som tittelen indikere laget i en tidlig periode av hans musikkproduksjon. I denne utgivelsen kan vi høre lekne komposisjoner som opptrer nærmest som små smaksprøver eller stemningsrapporter. Låtene representerer en periode for ham der utforskelse og eksperimentering stod høyt og det tekniske var sekundært.

Erik Mowinckel er fotograf og musiker.

Temaer som er drivende for hans fotografi er blant annet abstraksjon, mystikk og minimalisme. Motivene hans er ofte midtstilte og med en forenklet bakgrunn, av og til sett fra så kort avstand at de blir ugjenkjennelige. Noen motiver går igjen, deriblant fugler, bygninger og tekstiler, men essensen ligger ikke nødvendigvis i hva som fotograferes, men heller den karakteren og viktigheten motivene får når de blir tatt bilde av. 

Som musiker er han opptatt av hvordan lyd kan relatere til ulike tilstander og følelser vi kan oppleve som mennesker, samt hvordan lyd og musikk kan påvirke oss og farge omgivelsene vi hører musikken i. Han arbeider med lydlandskap der melodi og utvikling står sentralt, men også innenfor mer rytme-baserte sjangere der han trekker inspirasjon fra ulike grener innenfor elektronisk musikk.

 

Tusen takk min venn!

-Pernille

www.erikmowinckel.com

  • Bandcamp Sosial Ikon
  • Soundcloud Social Ikon
bottom of page