top of page
image2.jpeg
image0.jpeg
image1.jpeg

Risografi i Norge + Breton Cassette

The exhibition ‘Risography in Norway" is the largest collection of Norwegian risography prints to date, from artists, illustrators, graphic designers, cartoonists, musicians, lyricists, dancers and other cultural producers.

Breton Cassette had the opportunity to participate in the exhibition with three releases; Sintesti Onirica by Grotta Veterano, Glenner i vier by Elina Waage Mikalsen and Rhythm Researcher by Perimeter O all with riso printed artwork done by Hverdag books and Jessica Williams.

In additon to the exhibition, a riso printed poster was made viewing releases from Breton Cassette since its launch in 2019.

Design Espen Friberg.

The exhibition is organized by the Norwegian Riso Association

https://www.grafill.no/utstilling/kalender/risografi-i-norge

/////////

Utstillingen ‘Risografi i Norge er den hittil største samlingen av norske risografi-trykk, fra både kunstnere, illustratører, grafisk designere, tegneserieskapere, musikere, tekstforfattere, dansere og andre kulturprodusenter.

Breton Cassette fikk anledning til å delta på utstillingen med tre utgivelser. Sintesti Onirica av Grotta Veterano, Glenner i vier av Elina Waage Mikalsen og Rhythm Researcher av Perimeter O har alle risotrykket artwork gort hos Hverdag books og Jessica Williams.

Iforbindelse med utstillingen ble det laget en risotrykket plakat av alle utgivelsene på Breton Cassette siden oppstart i 2019.

Design Espen Friberg.

Utstillingen er organisert av Norsk Risoforening

bottom of page