top of page
2.jpg
5.jpg
2.1.jpg
6.jpg
7.jpg
DSCF0492.jpg
DSCF0489.jpg
DSCF0497.jpg
1.jpg
DSCF0494.jpg

Breton Cassette is proud and happy to announce release # 022

 

Indoors by Roberta Lazo Valenzuela

 

"Indoors” is a sight for the eye and a good listen for the ears! The release consists on a 9 track cassette and a hand-made wooden box containing a unique sculpture. The tracks alternate between voice pieces and field recordings, where we are immersed in Roberta’s inner and outer world.

 

While listening to washing machines, walks in the garden and kitchen sounds, the music transport us to different rooms in a home. Abruptly, the thick and yet fragile masses of voices take over and we are taken out of this state and into an abstract train of thoughts. “Indoors” deals with this inner and outer world, jumping from one to the other in an intimate sound experience that encourage us to connect with our own routine and the inner-self.

 

Roberta is a chilean composer and visual artists living in Austria. Her studies include: bachelor's degree in composition in Chile, a master's degree in Composition in Linz, a master's degree in TransArts in Vienna, and exchange semester in Oslo. It was during the exchange semester at the Oslo Academy of the Arts that we met and started working together.

 

Roberta works with music, sound art, installation, video, animation, paper art, painting and collage. She is interested in the relationship with the self, our background and the context we live in. In her research she is concerned with the things that are hidden in the repetitive and trivial of everyday life activities. The subtlety of everyday events: moments, daily routines and activities give her motives for her diverse practice where intertwining events provides inspiration for images and sound.

 

“Indoors” comes in a limited edition of 30. The cassette slides into the slot of a hand-made wooden box, which exposes through a cavity in the back side a small sculpture. Each sculpture and wooden box is unique.

 

Composition: Roberta Lazo Valenzuela

Design j card: Roberta Lazo Valenzuela

Design and production of wooden boxes: Robert Trömer

Mastering: Adam Badí Donoval

Documentation/photo Erik Mowinckel

//////

Breton Cassette er glad for å annonserer utgivelse # 022

Indoors av Roberta Lazo Valenzuela

“Indoors” er et syn for øyet og en god lytte for ørene! Utgivelsen består av en 9-spors kassett og en håndlaget trekasse som inneholder en unik skulptur. Sporene veksler mellom stemmestykker og feltopptak, der vi er absorbert i Robertas indre og ytre verden.

 

Mens du hører vaskemaskiner, går i hagen og kjøkken lyder, transporterer musikken oss til forskjellige rom i et hjem. Plutselig tar de skjøre massene av stemmer over, og vi blir tatt ut av denne tilstanden og inn i et abstrakt tankegang. "Indoors” omhandler denne indre og ytre verden, og hopper fra det ene til det andre i en intim lydopplevelse som oppmuntrer oss til å koble til vår egen rutine og det indre.

 

Roberta er en chilensk komponist og billedkunstner bosatt i Østerrike. Studiene hennes inkluderer: bachelorgrad i komposisjon i Chile, en mastergrad i komposisjon i Linz, en mastergrad i TransArts i Wien og utvekslingssemester i Oslo. Det var i utvekslingssemesteret ved Kunsthøgskolen i Oslo vi møttes og begynte å jobbe sammen.

 

Roberta jobber med musikk, lydkunst, installasjon, video, animasjon, papirkunst, maleri og collage. Hun er interessert i forholdet til selvet, vår bakgrunn og konteksten vi lever i. I henne undersøkelser er hun opptatt av tingene som er skjult i det gjentagende og trivielle i hverdagslige aktiviteter. Subtiliteten til hverdagshendelser: øyeblikk, daglige rutiner og aktiviteter gir henne motiver for hennes mangfoldige praksis der sammenflettede hendelser gir inspirasjon til bilder og lyd.

Indoors” kommer i et begrenset opplag på 30. Kassetten glir inn i sporet på en håndlaget trekasse, som avslører en liten skulptur gjennom et hulrom på baksiden. Hver skulptur og trekasse er unik.

bottom of page