top of page

Breton Cassette # 033 - final release in 2022:

 

Plommehagepartitur -Oår/Plum Garden Scores - Year of Bad Crop by Mari Kvien Brunvoll (music) and Elida Brenna Linge (artwork) 

 

How to convey layers of cultivated land/generations on a farm/movement in the landscape/processes throughout the year in an abstracted and schematic, but nevertheless recognizable way using drawings and sounds? 

 

Plum Garden Scores - Year of Bad Crop is a visual and auditory presentation of a given plum garden in Linge, Norway.. Made of plum tree wood from Elida Brenna Linge's garden, the case houses a cassette, and a schematic risoprinted drawing.  Printed on a found A4 sheets from the archive at the farm, it exemplifies a work session in Elidas plum garden during the year of 2022, where the fruit stock was bad. The music on the cassette is a series of movements that refer to the drawings and impressions from the plum garden and is mainly based on the voice and breath of Mari Kvien Brunvoll together with deep analog synth sounds and recording of the zither.

 

Plum Garden Scores has been a collaboration between visual artist and fruit farmer Elida Brenna Linge and composer and musician Mari Kvien Brunvoll since 2018. 

The work has taken many forms, including a larger spatial installation consisting of 30 drawings and an eight-channel sound work, exhibited at Tegnerforbundet in 2021. 

In 2022 the installation was included in the collection of the Kube art museum in Ålesund.

 

Music by Mari Kvien Brunvoll

Artwork by Elida Brenna Linge

Plum tree box by Einar Waldal

(made from trees in Elida's garden)

 

Mix by Mari Kvien Brunvoll and Anders Bjelland

Master by Adam Badí Donoval

Documentation by Erik Mowinckel

Risoprinted artwork at Pamflett Bergen

 

Plum Garden Scores - Year of Bad Crop is supported by Assocoation of Norwegian Visual Artist and Arts council Norway

//////////////////////////

Plommehagepartitur -Oår 

av Mari Kvien Brunvoll (musikk) og  Elida Brenna Linge (artwork)

 

Korleis formidle lag på lag med jordsmonn/dyrka mark/generasjonar på ein gard/teikningar i landskapet/prosessar gjennom året på ein abstrahert og skjematisk, men likevel gjenkjennelig gjennom bruk av teikningar og lyd?

 

Plommehagepartitur – Oår er ei visuell og lydleg framstilling av ein gitt plommehage på Linge på indre Sunnmøre. 

Den visuelle delen er eit kassett-etui laga av plommetre frå garden til Elida. Etuiet huser en kassett  og ei teikna skjematisk framstilling av ei arbeidsøkt i plommehagen i Oåret 2022, risoprinta på brukte A4-ark frå arkivet på garden. Den lydlege delen er ulike komponerte satsar som refererer til teikningane og inntrykk frå den gitte plommehagen. Musikken er hovudsakleg basert på stemma og pusten til Mari Kvien Brunvoll, både som rein stemme men òg bearbeidd til det nesten ugjenkjennelege. I tillegg høres djupe analoge synthlydar og opptak av harpeleik-klangar.

 

Plommehagepartitur har vore eit samarbeid mellom Elida Brenna Linge og Mari Kvien Brunvoll sidan 2018. Det har hatt mange former, mellom anna ein større romleg installasjon som bestod av 30 teikningar og eit åtte kanals lydverk, utstilt på Tegnerforbundet i 2021. 

Installasjonen vart innkjøpt av Kunstmuseet Kube i Ålesund i 2022.

Utgjevinga Plommehagepartitur -Oår på Breton Cassette er ein stereo versjon av det opprinnelige verket Plommehagepartitur 


Musikk av Mari Kvien Brunvoll

Artwork av Elida Brenna Linge

Plommetre etui av Einar Waldal

(laget av plommetre fra Elidas hage)

 

Mikset av Mari Kvien Brunvoll og Anders Bjelland

Mastret av Adam Badí Donoval

Fotodokumentasjon av Erik Mowinckel

Risograph printed hos Pamflett i Bergen


Plommehagepartitur -Oår er støttet av NBK og Kulturrådet

bottom of page