top of page
DSCF1647.jpg
DSCF1643.jpg
DSCF1645.jpg
DSCF1646.jpg
DSCF1641.jpg
DSCF1640.jpg

Breton Cassette proudly share release # 032 

PRIMA by LAMIEE 

Composed, played and mixed by Nicholas Remondino: 
strings bass drum, voice, cymbals, speakers, sampler, tree branches and flute 

In the Northern Hemisphere there are major differences between the seasons and the people who reside here are used to this environmental transformation. Some seasons change overnight while others take their time. 

The slowest is perhaps spring. The transition from winter to summer feels almost reluctant, as if winter is doing everything in its power to keep going forever. Two forces interacting and giving in to each other. 

Prima in piemontese means spring. These 15 pieces are full of reminders of the coming buds, sap, light and wistful hope. 
It will happen again. 

Thank you Nicholas for this lovely release.  
I admire your wide range of music expressions. 

mastered by Adam Badi Donoval 
cover art: ”A man with his hat” by Paola Lesina 
untitled (2022) photo by Erik Mowinckel 
design sticker by Vieri 
design layout by Pernille Meidell 

thanks to the great team who worked with love and care on this project: thank you Pernille, Paola, Adam and Erik. 

------- 

På nordlige halvkule er det markante forskjeller mellom årstidene, og vi er vant til deres skifter. Noen årstider skifter over natten, mens andre er noen ganger mer seige i sitt hamskifte. Den seigeste av dem alle er kanskje våren, og kan vi klandre den for det? 

I overgangen foregår en drakamp: en seig transformasjon hvor vinteren holder fast, slipper tak, strammer grepet igjen en siste gang, for til slutt å måtte gi etter. 

Prima på piemontese betyr vår. 
Disse 15 verkene er påminnelser om kommende knopp, løvsprett, sevje, lys og vemodig håp. Det kommer skje igjen. 

Tusen takk Nicholas. 
Jeg beundrer ditt varierte musikkuttrykk 

bottom of page