top of page
bruk1.jpg
bruk2.jpg
bruk4.jpg

Breton Cassette kindly share release  # 004

 

Terrace Dweller by Erik Mowinckel

The starting point for this music was a series of field recordings made on the island Hankø, in Norway. The field recordings, which captured birds chirping, raindrops, leaves brushing etc., were later transformed into more tonal sounds reminiscent of granular synthesis. The sounds were then structured into short phrases, playing alongside a Korg ms20-mini synthesizer. 

The resulting four tracks are driven by evolving, melodic sequences that repeat against a backdrop of texture and noise.

 

Erik Mowinckel is a photographer and musician.

His themes in photography include abstraction, mystery and minimalism. His motifs are often centered and with a simplified background, sometimes seen from such a short distance that they become unrecognizable. Some motifs are repeated, including birds, buildings and textiles, but the essence does not necessarily lie in what is photographed, but rather the character and importance of the motifs when they are photographed.

As a musician, he is concerned with how sound can relate to different states and emotions we can experience as human beings, as well as how sound and music can affect us and color the environment we hear music in. He works with soundscapes where melody and development are central, but also within more rhythm-based genres where he draws inspiration from various branches within electronic music

Mixed by Erik Mowinckel

Mastered by Adam Badí Donoval

Released April 5th, 2020

www.erikmowinckel.com

 

 

 

 

//////////////////////////

Breton Cassette er veldig glad for å dele utgivelse # 004

 

Terrace Dweller av Erik Mowinckel

 

Utgangspunktet for denne musikken var en serie feltopptak gjort på øya Hankø, i Norge. Felt opptakene, som består av fuglekvitter, regndråper, lyd av blader i vind etc., ble senere forvandlet til mer tonale lyder som nærmest kan minne om granulære syntese. Disse lydene ble deretter strukturert i korte setninger, og spilte sammen med en Korg ms20-mini-synthesizer. De resulterende fire sporene er drevet av utviklende, melodiske sekvenser som gjentas mot et bakteppe av tekstur og støy. 

Erik Mowinckel er fotograf og musiker.

Temaer som er drivende for hans fotografi er blant annet abstraksjon, mystikk og minimalisme. Motivene hans er ofte midtstilte og med en forenklet bakgrunn, av og til sett fra så kort avstand at de blir ugjenkjennelige. Noen motiver går igjen, deriblant fugler, bygninger og tekstiler, men essensen ligger ikke nødvendigvis i hva som fotograferes, men heller den karakteren og viktigheten motivene får når de blir tatt bilde av. 

Som musiker er han opptatt av hvordan lyd kan relatere til ulike tilstander og følelser vi kan oppleve som mennesker, samt hvordan lyd og musikk kan påvirke oss og farge omgivelsene vi hører musikken i. Han arbeider med lydlandskap der melodi og utvikling står sentralt, men også innenfor mer rytme-baserte sjangere der han trekker inspirasjon fra ulike grener innenfor elektronisk musikk.

  • Bandcamp Sosial Ikon
  • Soundcloud Social Ikon
bottom of page