top of page
7.jpg
6.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
3.jpg

Breton Cassette proudly present release # 017

Two tooth by Marianne Røthe Arnesen og Espen Friberg

"To all the sweet tooths out there!"

Based on collage technique, Two tooth is a collection of paintings and music inspired by a small earth dweller named Finn. There is a warmth in Two tooth. Playfulness, humor and kindness are mixed with melancholic tones which evokes a feeling of being taken care of. When I heard the music for the first time, I got associations going back to my childhood home, a situation where past and present are mixed for a while.

 

Marianne is a visual artist and illustrator, and works in the layer between the figurative and the non-figurative. Espen is an artist and musician, and sometimes works with other things as well. Together they have a drawing project called E.F + M.R.A

 

Big thanks to Marianne, Espen and Finn 

Collage-paintings by Marianne Røthe Arnesen

Music by Espen Friberg

Design aby E.F. + M.R.A.

 

Mastred by Adam Badí Donoval 

Photo by Erik Mowinckel

///////////////////

Breton Cassette har gleden av å presentere Two tooth av Marianne Røthe Arnesen og Espen Friberg.

 

Med utgangspunkt i collageteknikk er Two tooth en samling av malerier og musikk inspirert av en liten jordboer som heter Finn.

Det finnes en varme i Two tooth. Lekenhet, humor og vennlighet blandes med melankolske toner og fremkaller en følelse av å bli ivaretatt. Da jeg hørte musikken for første gang fikk jeg assosiasjoner til det å dra tilbake til barndomshjemmet i voksen alder, en situasjon der fortid og nåtid blandes for en liten stund.

Marianne er billedkunstner og illustratør, og jobber i sjiktet mellom det figurative og nonfigurative. Espen er tegner og musiker, og jobber noen ganger med andre ting også. Sammen har de et tegneprosjekt som heter E.F+ M.R.A

 

Tusen takk til Marianne, Espen og Finn.

http://mariannerarnesen.com

www.espenfriberg.com

  • Instagram
  • Bandcamp Sosial Ikon
  • Soundcloud Social Ikon
bottom of page