top of page
urd9.jpg
urd2.jpg
urd1.jpg
urd6.jpg
urd10.jpg
urd13.jpg
urd12.jpg
urd11.jpg

Breton Cassette is happy to announce release # 011

Selvtillit (hvis den er fortjent)  Blod & Liv  7 tegn på at du er ekte  Lammende skam  Hvor bor du?

Get Over It by Urd j Pedersen.

«Selvtillit (hvis den er fortjent)  Blod & Liv  7 tegn på at du er ekte  Lammende skam  Hvor bor du?  Get Over It» is an eclectic listening experience where style and genre are challenged. The music oscillates between humor and seriousness, joy and melancholy. The sound of noise, synth and chaos moves into more repetitive parts and the lyrics, which consist of selected notes and thoughts from the painting process, send the listening experience in multiple directions. Along the way, when I listened to this for the first time, I could get a feeling of thinking I had managed to place the music, link it to something familiar but then in the next moment realize that it was not the case.

 

Urd J. Pedersen's practice of painting, sculpture and music can testify that she opens up and plays with her intuition. Whims, experiences and sporadic thoughts form the basis for the everyday, private and not spectacular themes she conveys. Conflicting elements are put together to create harmony as well as dissonance.

 

The cassette and fanzine were made in connection with Urd's participation in the West Norway exhibition in 2020. In the exhibition she presented paintings with the same title as on the cassette release and in the accompanying fanzine we can see prints in the same format and composition as the presented paintings. The cassette has become an extension of the stories that are told in the presented paintings, where one can both recognize or see new excerpts and interpretations.

 

Urd J. Pedersen lives in Oslo.

She completed her MA from the Academy of Fine Arts - Oslo Academy of the Arts in 2018

She has participated in a number of solo and group exhibitions. Previously, she has released 4 music releases on Sentimetal Education records, Unginhed records (USA) and Drid machine records (Norway), respectively.

Music, fanzine & album artwork by Urd J. Pedersen
Mix by Brage J. Pederesen
Mastering by Adam Badì Donoval
Photo Erik Mowinckel 

Release 4. Oktober  2020

 

 

//////////////////////

Breton Cassette er så glad for å annonsere release # 011

«Selvtillit (hvis den er fortjent)  Blod & Liv  7 tegn på at du er ekte  Lammende skam  Hvor bor du?  Get Over It» av Urd J. Pedersen

«Selvtillit (hvis den er fortjent)  Blod & Liv  7 tegn på at du er ekte  Lammende skam  Hvor bor du?  Get Over It» er en eklektisk lytteopplevelse der stil og sjanger blir utfordret. Musikken pendler mellom humor og alvor, glede og melankoli. Lyden av støy, synther og kaos beveger seg over i mer repetitive partier og sangtekstene, som består av utvalgte notater og tanker fra maleprosesen, sender lytteopplevelsen i flerdelte retninger. Når jeg hørte på dette for første gang kunne jeg underveis  få en følelse av å  tro jeg hadde klart å plassere musikken, knytte det til noe kjent for så i neste øyeblikk skjønne at det ikke var tilfelle.

 

Urd J.Pedersens praksis med maleri, skulptur og musikk kan vitne om at hun åpner opp og leker med sin intuisjon der innfall, opplevelser og sporadiske tanker danner grunnlaget for de hverdagslige, private og ikke spektakulære temaene hun formidler. Motsetningsfulle elementer settes sammen for å skape harmoni såvel som dissonans.

 

Kassetten og fanzinen ble laget i forbindelse med Urds deltagelse på Vestlandsutstillingen i 2020. I utstillingen presenterte hun malerier med samme tittel som på kassett utgivelsen og i den tilhørende fanzinen kan vi se trykk i samme format og komposisjon som de presenterte maleriene. Kassetten er blitt en utvidelse av historiene som blir fortalt i de presenterte maleriene, der man både kan gjenkjenne eller se nye utdrag og tolkninger-

 

Urd J. Pedersen er bosatt i Oslo hvor hun i 2018 avsluttet sin MA fra Kunstakademiet – Kunsthøgskolen i Oslo.

Hun har deltatt på en rekke solo og gruppeutstillinger. Tidligere har hun gitt ut 4 musikkutgivelser på henholdsvis Sentimetal Education records, Unginhed records (USA) og Drid machine records (Norge)

https://urdjpedersen.com/

  • Bandcamp Sosial Ikon
  • Soundcloud Social Ikon
bottom of page